Roboty drogowe:

 1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
 2. Roboty ziemne profilowanie rowów – S11.
 3. Krawężnik PP-7a, PEd-9, MCB9, ME-20.
 4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
 5. Układanie SMA – MCD2, km 410+780-412+060P, 410+890-412+060L, 400+000-401+320P.
 6. Oznakowania poziome – DK11 – Katowice Przygodzice, Rond Strugi.
 7. Opaska – Rondo strugi.
 8. Nasyp – MCD4/1, MCD3/4, MCD4/4.
 9. Roboty porządkowe – S11.
 10. Nasadzenia – S11.

Roboty mostowe:

 1. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PP-7a.
 2. Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – PEd-9
 3. Prace porządkowe – WE-10.
 4. Montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych – WE-16.
 5. Zbrojenie gzymsu muru oporowego, montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, – ME-19.
 6. Montaż desek gzymsowych, montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap na skrzydłach – ME-20.
 7. Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego droga serwisowa, wykonanie nawierzchni kap chodnikowych – P6.
 8. Wykonywanie umocnień stożków, montaż balustrad – Peg-22

Roboty branżowe:

 1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
 2. Montaż barier stalowych– S11.
 3. Budowa kanału technologicznego – S11.
 4. Budowa oznakowania pionowego – S11.
 5. Budowa oświetlenia drogowego – S11.

3 688 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *