Roboty drogowe:
1. Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
2. Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
3. Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
4. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
5. Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
6. Oznakowania poziome – S11.
7. Roboty porządkowe – S11.
8. Nasadzenia zieleni – S11.
Roboty mostowe:
1. Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
2. Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
3. Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
4. Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
5. Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
Roboty branżowe:
1. Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
2. Montaż barier stalowych– S11.
3. Budowa kanału technologicznego – S11.
4. Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

2 586 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *