Roboty drogowe:
Roboty przy montażu ekranów akustycznych, montaż słupów głowic oraz podwalin – S11.
Roboty ziemne profilowanie i umocnienie rowów – S11.
Chodnik – WD-12 i PP-7a, Olszynowa.
Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.
Układanie SMA – MCD6, MCD8, MCD00, zjazdy.
Oznakowania poziome – S11.
Roboty porządkowe – S11.
Nasadzenia zieleni – S11.
Roboty mostowe:
Montaż barier, roboty porządkowe – PP-7a.
Montaż barier, roboty porządkowe – PEd-9
Montaż barier, roboty porządkowe, antykorozja betonu – ME-19.
Montaż barier, roboty porządkowe, umocnienie stożków – ME-20.
Montaż barier, roboty porządkowe – P6.
Roboty branżowe:
Montaż ogrodzenia drogowego – S11.
Montaż barier stalowych– S11.
Budowa kanału technologicznego – S11.
Budowa oznakowania pionowego i montaż bramownic– S11.

2 080 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *