Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P, 411+220-411+600, 4070+100-407+700.

 6. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

 7. Wykop rowu – zjazd na parking, WD-13(MCB5), WD-15 (MCB6), 407+400-407+500L, MCD2 0+300-0+450, 401+770-401+850P.

 8. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, pierścień ronda, zabudowa wpustów.

 9. Warstwa ścieralna MCDF.

 10. Warstwa podbudowy 402+850-402+950 L+P.

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

 2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

 3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1, betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P1, wykonanie warstwy wyrównawczej P1, zbrojenie płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni pod izolacje z papy – WE-10.

 4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

 5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowej, zbrojenie podwaliny stożka P1 WD-13.

 6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

 7. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap, betnowanie kapy na dojazdach, betonowanie podwalin stożka P1 WD-15

 8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, zbrojenie podwaliny stożka P3 – WD-17.

 9. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych WD-18.

 10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

 11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

 12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

 13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

7 521 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *