Roboty drogowe:

 1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

 3. Obrukowanie skarp rowów – S11.

 4. Humusowanie – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 1 i 2 – PP-7a.

 2. Betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu – WE-10.

 3. Zbrojenie i szalowanie podwalin stożków, betonowanie podwalin stożka P5. WD-13.

 4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
 5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1 – ME-19.

 6. Zbrojenie korpusów – ME-20.

 7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Utrzymanie zimowe – S11.

 2. Montaż ogrodzenia – S11.

6 492 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *