Roboty drogowe:

 1. Roboty palowe przy montażu ekranów akustycznych – S11.
 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.
 3. Obrukowanie wysp dzielących węzeł Pruślin – S11.
 4. Obrukowanie skarp rowów, roboty zimowe, profilowanie rowów, obrukowanie przepustów – S11.
 5. Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych – S11.
 6. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych, odwodnienie placu budowy – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod skrzydła– PP-7a.
 2. Szalowanie podwalin stożka, pielęgnacja betonu – WD-15.
 3. Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru oporowego S1, montaż desek gzymsowych– WD-18
 4. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P2– ME-19.
 5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, szalowanie korpusu P2 – ME-20.
 6. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Utrzymanie zimowe – S11.
 2. Montaż ogrodzenia – S11.
 3. Montaż barier stalowych wjazd na WD-17 – S11.

6 141 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *