Roboty drogowe:

 1. Roboty przygotowawcze do montażu ekranów akustycznych – S11.

 2. Utrzymanie organizacji ruchu – S11.

 3. Obrukowanie skarp rowów, roboty ziemne, profilowanie rowów – S11.

 4. Zimowe utrzymanie dróg poprzecznych – S11.

Roboty mostowe:

 1. Szalowanie i zbrojenie konstrukcji segment 2, wykop pod skrzydła, warstwa wyrównawcza pod ławy skrzydeł, zbrojenie konstrukcji segment 3 – PP-7a.

 2. Pielęgnacja betonu – WE-10.

 3. Pielęgnacja betonu – WD-13.

 4. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1– WD-18
 5. Zbrojenie i szalowanie korpusu P1, zbrojenie skrzydeł – ME-19.

 6. Zbrojenie i szalowanie korpusu P2 – ME-20.

 7. Szalowanie gzymsu muru oporowego S1, zbrojenie gzymsu oporowego – Peg-22.

Roboty branżowe:

 1. Utrzymanie zimowe – S11.

 2. Montaż ogrodzenia – S11.

6 407 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *