• Tydzień 37 12- 18.09.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4, 411+900-412+050. Układanie SMA –

  więcej

 • Tydzień 36 05- 11.09.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych – S11. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału – S11. Układanie kruszywa 0/31,5 i 0/45 – 405+100-405+150 i MCD4/4. Układanie SMA – MCDI,

  więcej

 • Tydzień 35 29.08- 04.09.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD4/4. Ustawienie krawężnika MCB5, rondo L+P ul. Grabowska. Ustawianie korytka drogowego w pasie rozdziału oraz ścieku trójkątnego – km 403+700,

  więcej

 • Tydzień 34 22- 28.08.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – Nasyp – rondo węzeł Pruślin. Ustawienie krawężnika MCB2, MCB5 ul. Grabowska. Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD2, 400+000-401+000P, 400+340-401+000L.

  więcej

 • Tydzień 33 15- 21.08.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 404+800-404+900. Ustawienie krawężnika MCB2, Wykonywanie warstwy wiążącej i podbudowy 0/31,5-  MCD1, łącznica MCl5, MCL2 MCD2, MCL4. Wzmocnienie podłoża –

  więcej

 • Tydzień 32 08- 14.08.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 0+000-0+200, MCDC 0+000-0+200, MCD3/3. Odhumusowanie zjazdów i zawrotki, wykonanie nasypu, MCD3/1, MCD3/4. Wykonywanie warstwy wiążącej 401+050-409+550, 409+050-409+500L, 410+000-410+550L, 409+570-409+900L.

  więcej

 • Tydzień 31 01- 07.08.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych. Humusowanie skarp S11. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału. Wykonanie podbudowy km 409+000-410+500 L. Wykonanie nasypu na drodze MCD/5. Skraplanie podbudowy 409+000-410+500 L i 409+100-410+000P. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCD2.

  więcej

 • Tydzień 30 25- 31.07.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCDI i MCDJ. Wykonywanie warstwy wiążącej WMS w km 405+370-406+000 P. Wykonywanie poboczy w km 402+500-402+700 L. Humusowanie skarp S11. Wykonanie warstwy C3/4 w km 403+440-403+670

  więcej

 • Tydzień 29 18- 24.07.2016r.

   

  Roboty drogowe: Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCB2, MCD3/4, MCD5, DK 11 Przygodzice, łącznik DK 11 i S11. Rozkładanie kruszywa 409+000-409+770L, 403+000-403+490, 400+350-401+000 L i P, 409+000-409+700.

  więcej

 • Tydzień 28 11- 17.07.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie nasypu i profilowanie skarp MCBA, MCB2, MCB4, MCB5, MCD ¾, MCDE. Rozkładanie kuszywa km 406+000-406+900, 405+300-405+950, 406+100-406+970L, 401+000-401+080, 401+080-401+200. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11 sekcje I II III. Wykonanie warstwy wiążącej 402+100-402+700 L+P,

  więcej

...45678...