• Tydzień 27 04- 10.07.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie nasypu przewiązka km MCBA, MCB2, MCB4. Wykonanie stabilizacji cementem km 409+870-410+200, MCB6, Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 406+000-406+900. Profilowanie i dogęszczenie 1 w/wy

  więcej

 • Tydzień 26 27.06- 03.07.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie nasypu przewiązka km 402+600-402+970, 403+000-403+240. Wykonanie stabilizacji cementem km 410+200-410+475, 406+800-406+950, 409+350-406+770, 409+870-410+200. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Rozkładanie kruszywa km 407+100-407+770, 401+600-401+750, 403+200-403+300. Podbudowa z MMA

  więcej

 • Tydzień 25 20- 26.06.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wymiana gruntu pod PD10, oraz wylanie chudego betonu km 402+600-402+970, 403+000-403+240. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 pielęgnacja km 408+550-408+800 strona L i P. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Rozkładanie

  więcej

 • Tydzień 24 13- 19.06.2016r.

   

  Roboty drogowe: Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+350-405+550, 402+320-402+650, 407+100-407+770, 407+100-407+300 P, 406+100-406+300 L i P, 403+650-402+880 L. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Profilowanie nasypu

  więcej

 • Tydzień 23 06- 12.06.2016r.

   

  Roboty drogowe: Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+090-405+200, 403+860-404+200, 403+800-404+080, 404+450-404+760. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III

  więcej

 • Tydzień 22 30.05- 05.06.2016r.

   

  Roboty drogowe: Poszerzenie nasypu km 402+600-402+970, 403+000-403+240. Wykonanie stabilizacji cementem C3/4 km 405+550-405+800, 406+350-406+600, 403+700-403+860, 406+600-406+800, 404+380-404+760, 408+850-409+000. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Profilowanie nasypu km 406+620-407+000. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego

  więcej

 • Tydzień 21 23- 29.05.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonywanie warstwy nasypu i zagęszczanie km 402+430-402+880, 403+000-403+240, 406+620-407+000, 407+880-408+000, 412+100-412+300. Wykonanie warstw nasypu – MCBA, MCB1, MCB4, MCB5, MCB6, MCD4/4. Doprowadzenie podłoża do G1 – 404+200-404+380 j.P, 406+280-406+320 j. L i P. Profilowanie skarp nasypu, naprawa

  więcej

 • Tydzień 20 16- 22.05.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 400+000-400+290 j. L i P 400+320-400+600 j.L, 400+800-401+000 j. L i P, 402+080-402+230 j. L i P, 403+000-403+230 j. L, 404+200-404+380 j. P 410+075-410+700 j. L GWN km 405+500-405+850, 406+620-406+900, 407+100-407+600. Profilowanie

  więcej

 • Tydzień 19 09-15.05.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie warstwy nasypu km 401+770-402+080, 402+430-402+880. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 401+270-401+520 j. lewa, 401+520-401+770 j. lewa, 410+600-410+900 j. prawa, 408+800-408+950 j. prawa i lewa, GWN km 407+200-407+500. GWN – 404+550-404+750  jezdnia lewa, 405+500-405+700, 405+500-405+850, 407+200-407+500. Profilowanie

  więcej

 • Tydzień 18 02-08.05.2016r.

   

  Roboty drogowe: Wykonanie warstwy odsączającej km 402+008-402+430, 406+100-406+200. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 408+200-408+430, 411+050-411+460, 409+100-409+350. GWN km 407+200-407+500. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III Wykonanie

  więcej

...56789