• Tydzień 17 25.04 – 01.05.2016r.

   

  Roboty drogowe: 1.Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-20. 2.Wykonano warstwę odsączającą, km 408+00-408+100, w rejonie obiektu WD-18, 411+500-411+540, w rejonie obiektu WD-21. 3.Wykonano warstwy nasypu MCB1, km 402+680-402+825, w rejonie obiektu WE-10. 4.Wykonano poszerzenie nasypu WE-10. 5.Wykonano wykop pod

  więcej

 • Tydzień 16 18-24.04.2016r.

   

  Roboty drogowe: 1.Profilowanie, dogęszczanie, skarpowanie warstwy nasypu MCB4, MCB5 i MCB6. 2.Odwodnienie placu budowy, naprawa dróg serwisowych sekcje I II i III. 3.Stabilizacja cementem ¾ ława pod przepust, układanie przepustu – 402+390-402+430 411+750-411+900, 407+640-407+880, 411+750-411+900, 404+230-404+400 407+700-407+800. 4.GWN km

  więcej

 • Tydzień 15 11-17.04.2016r.

   

  Roboty drogowe: 1. Odhumusowano MCD3/4 w rejonie obiektu WD-21. 2. Wykonano warstwy nasypu MCB1, MCB4, km 404+560-404+760, w rejonie obiektów WD-15 i WD-17, km 402+750- 402+840. 3. Roboty budowlane przy bajpasie w rejonie obiektu WE-16. 4. GWN km 411+550-411+930,

  więcej

 • Tydzień 14 04 – 10.04.2016r.

   

  Roboty drogowe: 1. Odhumusowano MCDR, MCB2, MCB4, MCB5, MCB6. 2. Usypanie GWN. Profilowanie i zagęszczenie – S11 km 405+320 – 405+830, 0+300 – 0+700. 3. Zagęszczenie drugiej warstwy nasypu S11 km 403+000 – 403+300. 4. Kopanie i profilowanie rowów

  więcej

 • Tydzień 13 28.03 – 03.04.2016r.

   

  Roboty drogowe: Układanie warstwy SMA na drodze krajowej DK25. Trasowanie i wykonanie oznakowania poziomego na ul. Kaliskiej raz DK25 jezdnia lewa. Wymiana paneli betonowych ekranu akustycznego z izolacyjnych na pochłaniające DK25. Wykonanie warstwy SMA na ul. Serwańskiego. Budowa dojazdu

  więcej

 • Tydzień 12 21.03 – 27.03.2016r

   

  Roboty drogowe W tygodniu 12 w zakresie trasy głównej S-11 przystąpiono do kontynuowania prac związanych z robotami ziemnymi oraz profilowaniem skarp i rowów. Naprawiono drogi serwisowe oraz odwodniono budowę. W ramach DK-25 były wykonywane prace związane z humusowaniem zieleńców.

  więcej

 • Tydzień 11 14.03 – 20.03.2016r

   

  Przedstawiamy tygodniowy plan robót w tygodniu 11 2016r.

 • Tydzień 10 07.03 – 13.03.2016r

   
 • Aktualności Luty 2016r.

   

  Roboty mostowe W lutym 2016 r. wykonano następujące prace: – Obiekt WD-8 – zakończono wykonywanie murów oporowych przy podporach P1 i P3. Wykonano beton podkładowy pod oczep podpór P1 i P3 oraz zabetonowano oczep na podporze P1. – Obiekt

  więcej

 • Tydzień 9 29.02 – 06.03.2016r

   

  Tygodniowy postęp robót – tydzień 9 (29.02 – 05.03. 2016r.) Opis Lokalizacja ROBOTY DROGOWE Wykop Sekcja III 411+800-411+940 strona lewa Odwodnienie Wykopów i profilowanie rowów S11-sekcja I,II,II Naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II oraz III w km 410+000-411+500 Wożenie

  więcej

...56789