Roboty drogowe:

 1. Układanie warstwy SMA na drodze krajowej DK25.
 2. Trasowanie i wykonanie oznakowania poziomego na ul. Kaliskiej raz DK25 jezdnia lewa.
 3. Wymiana paneli betonowych ekranu akustycznego z izolacyjnych na pochłaniające DK25.
 4. Wykonanie warstwy SMA na ul. Serwańskiego.
 5. Budowa dojazdu MCBC przy obiekcie WD-21.
 6. Odhumusowanie poprzeczek MCB4 i MCB6.
 7. Usypanie GWN profilowanie i zagęszczenie S11 km 405+320 – 405+830.
 8. Profilowanie podłoży w wykopie S11 km 406+250 – 406+650, 407+750 – 407+950.

Roboty mostowe:

 1. Wykonano chudy beton pod ściany czołowe na przepuście P3.
 2. Kontynuowano zbrojenie stalą AII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-8.
 3. Wykonano kolumny DSM na obiekcie PEd-9.
 4. Kontynuowano zbrojenie stalą AIII N rusztowanie i deskowanie płyty ustroju nośnego na obiekcie WD-12.
 5. Zabetonowano ciosy podłożyskowe podpór P1 i P5 oraz oczep korpusu podpora P1 na obiekcie WD-13.
 6. Zabetonowano słupy na podporze P4, trwa wykonywanie zasypki fundamentów oraz przyczółka P1.
 7. Kontynuowano wykonywanie zasypki murów oporowych na obiekcie WD-17.
 8. Wykonano zbrojenie ramy przepustu P-2.
 9. Przygotowanie do zbrojenia kap, oraz montaż kotew talerzowych obiekt WD-21.
 10. Montaż podparcia ustroju nośnego obiekt PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Kontynuowano przebudowę kolizji teletechnicznych przy ul. Barycznej.
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
10 769 odwiedzin od dnia publikacji