Roboty drogowe:

 1. Wykonanie warstwy odsączającej km 402+008-402+430, 406+100-406+200.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 408+200-408+430, 411+050-411+460, 409+100-409+350.
 3. GWN km 407+200-407+500.
 4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III
 6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
 7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
 8. Roboty wykończeniowe DK25.
 9. Prace utrzymaniowe i porządkowe DK25 i S11.

Roboty mostowe:

 1. Rozszalowanie wnęk sprężających, przygotowanie do sprężania WD-8.
 2. Przygotowanie do sprężania WD-12.
 3. Wpłukiwanie igłofiltrów, odwodnienie wykopu WE-10.
 4. Deskowanie i piaskowanie zbrojenia, deskowanie płyty dennej fundamentu PP-11
 5. Montaż belek typu T, deskowanie poprzecznik WD-15.
 6. Deskowanie fundamentów słupów, deskowanie słupów WD-18.
 7. Betonowanie kap chodnikowych WD-21
 8. Zbrojenie płyty ustroju nośnego PEg-22.
 9. Betonowanie płyty dennej WE-16.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11,
 3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11 – przejścia poprzeczne S11.
10 297 odwiedzin od dnia publikacji