Roboty drogowe:

 1. Wykonanie warstwy nasypu km 401+770-402+080, 402+430-402+880.
 2. Wykonanie stabilizacji cementem ¾ km 401+270-401+520 j. lewa, 401+520-401+770 j. lewa, 410+600-410+900 j. prawa, 408+800-408+950 j. prawa i lewa, GWN km 407+200-407+500.
 3. GWN – 404+550-404+750  jezdnia lewa, 405+500-405+700, 405+500-405+850, 407+200-407+500.
 4. Profilowanie skarp nasypu, naprawa dróg serwisowych, odwodnienie placu budowy S11 sekcje I II III.
 5. Rozbiórka nasypu przeciążeniowego Sekcja III.
 6. Wykonanie nasypu na drogach dojazdowych MCBA, MCB4, MVB6, MCB5, MCB1.
 7. Odhumusowanie drogi dojazdowej – MCD2.
 8. Wymiana gruntu – 412+200-412+320.
 9. Prace utrzymaniowe i porządkowe S11.

Roboty mostowe:

 1. Przygotowanie do sprężania i sprężanie ustroju nośnego WD-8.
 2. Przygotowanie do sprężania, sprężanie ustroju nośnego betonowanie stref zakotwień WD-12.
 3. Odwodnienie wykopu WE-10.
 4. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu PP-11.
 5. Deskowanie poprzecznic montaż konsol WD-15.
 6. Deskowanie i betonowanie płyty dennej fundamentu WE-16.
 7. Zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpory P1 WD-17.
 8. Deskowanie słupów, betonowanie słupów i przygotowanie podłoża WD-18.
 9. Montaż dylatacji WD-21.
 10. Deskowanie poprzecznic, deskowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju nośnego PEg-22.
 11. Zasypka przepustu P-2.
 12. Zbrojenie płyt przejściowych P-3.
 13. Chudy beton pod płytę przejściową P-4.

Roboty branżowe: 

 1. Roboty przy gazociągu wysokiego ciśnienia S11.
 2. Prace przy wodociągu żeliwnym DN600 S11.
 3. Rozpoczęcie prac przy budowie oświetlenia drogowego S11.
10 184 odwiedzin od dnia publikacji