Roboty drogowe:

 1. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp MCBA, MCB2, MCB4, MCB5, MCD ¾, MCDE.
 2. Rozkładanie kuszywa km 406+000-406+900, 405+300-405+950, 406+100-406+970L, 401+000-401+080, 401+080-401+200.
 3. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11 sekcje I II III.
 4. Wykonanie warstwy wiążącej 402+100-402+700 L+P, 401+700-402+000L+P.
 5. Wykonywanie poboczy km 410+700-411+000P.
 6. Wykonywanie stabilizacji C1/5, C1,5/2, wjazd na mixer, stabilizacja C3/4 łącznice – MCBB6, wjazd na mixer, łącznice, MCBA.
 7. Humusowanie skarp MCBC, S11
 8. Wykonanie chodnika MCBC.

Roboty mostowe:

 1. Profilowanie stożków, przygotowanie montażu barier WD-08.
 2. Szalowanie słupów, szalowanie korpusu P3, betonowanie korpusu P3, betonowanie słupów, deskowanie skrzydła S4, zbrojenie skrzydeł PEd-9.
 3. Zbrojenie fundamentu, rozszalowanie fundamentu, pielęgnacja betonu, zasypka ławy, szalowanie ławy korpusu przyczółka, zbrojenie przyczółka i ław WE-10.
 4. Rozszalowanie konstrukcji ramowej, betonowanie skrzydła S4  PP-11.
 5. Ustawianie krawężników kamiennych, zasypka przczółka P3, wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe WD-12.
 6. Szalowanie poprzecznic, szalowanie przerw między belkami – WD-13.
 7. Rozszalowanie konstrukcji ramowej PP-14.
 8. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, szalowanie poprzecznic – WD-15.
 9. Szalowanie konstrukcji ramowej, zbrojenie konstrukcji ramowej pielęgnacja betonu WE-16.
 10. Zasypka przyczółka, układanie podpór ustroju nośnego, szalowanie ustroju nośnego WD-17.
 11. Zasypka przyczółka, wykonanie prac przy murach oporowych WD-18.
 12. Prace wykończeniwe WD-21
 13. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, betonowanie płyty ustroju PP1 etap II, pielęgnacja betonu PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie S-11.
 2. Przebudowa linii 400kV Ostrów-Pasikurowice – demontaż słupów S11.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11
9 421 odwiedzin od dnia publikacji