Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych.
 2. Wykonanie podbudowy 0/31,5 droga MCDI i MCDJ.
 3. Wykonywanie warstwy wiążącej WMS w km 405+370-406+000 P.
 4. Wykonywanie poboczy w km 402+500-402+700 L.
 5. Humusowanie skarp S11.
 6. Wykonanie warstwy C3/4 w km 403+440-403+670 L i P.
 7. Umocnienie skarp i rowów.
 8. Wprowadzenie TOR – rejon Strugi.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier, etnowanie oczepu na murze oporowym – WD-8.
 2. Zbrojenie korpusu przyczółka, zbrojenie skrzydeł przyczółka, szalowanie korpusu przyczółka, szalowanie skrzydeł, betonowanie korpusu przyczółka, betonowanie skrzydła – PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu – WE-10.
 4. Pielęgnacja betonu, wykonywanie zasypki – PP-11.
 5. Zbrojenie kap – WD-12.
 6. Zbrojenie skrzydeł, pielęgnacja betonu – PP-14.
 7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic – WD-15.
 8. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł – WE-16.
 9. Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – WD-17.
 10. Zbrojenie i  szalowanie korpusu przyczółków, szalowanie pod ustrój nośny – WD-18.
 11. Pielęgnacja betonu, zbrojenie poprzecznic, deskowanie poprzecznic, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie – PEg-22.
 12. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej – P5.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie rowów S11.
 2. Demontaż słupów 400 kV Ostrów Kromolice S11.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin – S11.
 4. Roboty przygotowawcze przy przebudowie kolizji teletechnicznej – rejon Strugi.
9 235 odwiedzin od dnia publikacji