Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
 2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD/5 0+000-0+200, MCDC 0+000-0+200, MCD3/3.
 3. Odhumusowanie zjazdów i zawrotki, wykonanie nasypu, MCD3/1, MCD3/4.
 4. Wykonywanie warstwy wiążącej 401+050-409+550, 409+050-409+500L, 410+000-410+550L, 409+570-409+900L.
 5. Wykonywanie poboczy 409+050-409+500L, 407+800-408+600P.
 6. Wykonywanie wykopu MCB2, rondo węzeł Pruślin.
 7. Warstwa technologiczna C3/4 MCB20+285-0+420.
 8. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
 9. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału.

Roboty mostowe:

 1. Zbrojenie kap murów oporowych, montaż desek gzymsowych na murach oporowych, montaż barier WD-8.
 2. Zbrojenie korpusu przyczółka, szalowanie korpusu , zasypka przyczółka P3 PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu, szalowanie korpusu, betonowanie korpusu P2 etap I WE-10.
 4. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, układanie chudego betonu pod płyty, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie płyt przejściowych – PP-11
 5. Przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego, układanie krawężnika na skrzydłach przyczółka P3 WD-12.
 6. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji PP-14.
 7. Zbrojenie ustroju nośnego poprzecznic, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-15
 8. Rozszalowanie konstrukcji, zbrojenie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
 9. Zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja betonu WD-17.
 10. Zbrojenie oczepu przyczółka WD-18.
 11. Zbrojenie płyt ustroju, izolacja papą termozgrzewalną, deskowanie zabudowy gzymsowej, betonowanie ustroju nośnego segment 2, pielęgnacja betonu PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11
9 092 odwiedzin od dnia publikacji