Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych Sekcja I, II, III.
 2. Wykonanie nasypu i profilowanie skarp – MCD4/4.
 3. Ustawienie krawężnika MCB5, rondo L+P ul. Grabowska.
 4. Ustawianie korytka drogowego w pasie rozdziału oraz ścieku trójkątnego – km 403+700, 405+305-405+350L+P, 409+176-409+350.
 5. Wykonywanie warstwy wiążącej – 403+409-401+700 L+P, 404+760-405+000 L+P, MCB2, MCD2.
 6. Warstwa technologiczna C3/4 405+220-405+300, rondo lewe W. Pruślin
 7. Podbudowa bitumiczna – 403+409-403+700, 404+700-405+040, MCBE, MCD2.
 8. Podbudowa z kruszywa 0/45 i 0/31,5 – 403+650-403+730, 405+300-405+350 MCBE.
 9. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.
 10. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

Roboty mostowe:

 1. Montaż umocnienia stożków oraz desek gzymsowych na murach oporowych, betonowanie murku oporowego stożka i gzymsu muru oporowego podpory P1WD-8.
 2. Pielęgnacja betonu, zbrojenie korpusu P1, szalowanie korpusu P1, ustawianie rusztowań pod belki T, rozszalowanie przyczółka P1, wykonywanie zasypki podpora P1 PEd-9.
 3. Pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie korpusu P1 WE-10.
 4. Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap – PP-11
 5. Malowanie ustroju, pielęgnacja betonu, układanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiekcie WD-12.
 6. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego– WD-13.
 7. Wykonywanie zasypki, wykonywanie izolacji cienkiej, pielęgnacja betonu, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej PP-14.
 8. Rozbiórka podparcia pod belki T WD-15
 9. Zbrojenie i szalowanie skrzydeł, betonowanie skrzydeł S3 i S4, zbrojenie i deskowanie skrzydeł S1 i S2 WE-16.
 10. Rozbiórka deskowania WD-17.
 11. Deskowanie ustroju nośnego WD-18.
 12. Rozbiórka ustroju, pielęgnacja betonu, izolacja cienka przyczółków, rozpoczęcie wykonywania muru oporowego PEg-22.

Roboty branżowe: 

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.
 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.
 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów – S11.
 4. Kanalizacja deszczowa – S11.
 5. Przebudowa urządzeń melioracyjnych.
8 917 odwiedzin od dnia publikacji