Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów, naprawa dróg serwisowych S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów i pasa rozdziału S11.

 4. Roboty ziemne WE-10, WE-16, MCDG, MCDE, WA-4 ul.Leśna.

 5. Stabilizacja C1,52 – MCDG, MCDE WA-4 ul.leśna, MCDM, MCD0, MCDK.

 6. Warstwa ściaralna i wiążąca – MCD3/4 i MCD4/4 ul Grabowska MCD2.

 7. Warstwa ścieralna odc. Próbny MCDC.

 8. Umacnianie skarp ażurami – 402+450-402+600.

 9. Układanie krawężników ul Grabowska, rondo.

 10. Wykonanie przepustów pod drogami serwisowymi – PD2, PD4, PD5.

 11. Podbudowa AC22P – MCBA.

 12. Wykonanie nasypu – droga technologiczna nr 1 MCD4/1.

Roboty mostowe:

 1. Montaż kolektora odwodnieniowego WD-8.

 2. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych. PEd-9.

 3. Izolacja cienka i zasypka P2, wykonanie drenażu, deskowanie oczepu przyczółka P2, izolacja cienka, zasypka P1, warstwa wyrównawcza pod oczep przyczółka P2, deskowanie oczepu przyczółka WE-10.

 4. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 5. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego WD-12.

 6. Pielęgnacja betonu płyty nośnej, rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

 7. Umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 8. Przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie izolacji z papy na ścianach zaplecznych i płytach przejściowych, wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapami na dojazdach, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

 9. Wykonanie izolacji cienkiej , zasypki, wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe od str. Katowic, przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych WE-16.

 10. Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie, wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników kamiennych, rozpoczęcie malowania płyty ustroju WD-17.

 11. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

 12. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

 13. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

 14. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, izolacja z papy na płycie ustroju PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa kanału technologicznego – S11.

8 454 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *