Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Roboty ziemne – WE-10.

 5. Naprawa spękań mas bitumicznych – S11.

 6. Podbudowa 0/31,5 – MCD9, MCD6.

 7. Odwodnienie placu budowy – S11.

 8. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

 9. Roboty brukarskie – MCB6.

 10. Wykop – MCB1.

Roboty mostowe:

 1. Deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, przygotowanie pod betonowanie. PEd-9.

 2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Katowice – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Profilowanie stożków, montaż kolektora odwodnieniowego, wykonanie podwaliny stożków WD-12.

 5. Rozbiórka deskowania płyty– WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

 8. Montaż krawężników kamiennych, malowanie płyty ustroju, montaż desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego WD-17.

 9. Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego WD-18.

 10. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-19.

 11. Zbrojenie ław fundamentowych – ME-20.

 12. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa kanału technologicznego – S11.

8 381 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *