Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

 5. Podbudowa 0/31,5 – MCD6, MCD00.

 6. Odwodnienie placu budowy – S11.

 7. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

 8. Stabilizacja C1,5/2 – MCB5.

 9. Stabilizacja C3/4 – 405+050-405+100.

 10. Układanie SAM JENA – MCD0, MCDK, MCDL, MCDM.

 11. Płyta zabezpieczająca wychodnie iłów – 405+000-405+050.

 12. Podbudowa 0/45 – Ped-09

Roboty mostowe:

 1. Rozbiórka rusztować i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu PEd-9.

 2. Deskowanie oczepu przyczółka P2, zasypka przyczółka P2, wykonanie warstwy wyrównawczej pod oczep P1, betonowanie oczepu kierunek Poznań, wykonanie podparcia pod belki T, montaż łożysk – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożkówWD-12.

 5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5– WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

 8. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

 9. Montaż deskowania i rusztowania, zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie, pielęgnacja płyty ustroju. WD-18.

 10. Wykonanie muru oporowego, zasypka podpór, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa kanału technologicznego – S11.

8 276 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *