Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Wykop rowu – MCB1, MCD1.

 5. Podbudowa 0/31,5, 0/45 – 407+050-407+110 L+P, 405+000-405+100 L+P, ul Leśna.

 6. Warstwa wiążaca MCB9.

 7. Krawężnik i ściek monolityczny 405+050-405+100.

 8. Odwodnienie placu budowy – S11.

 9. Naprawa dróg serwisowych i porządkowanie placu budowy – S11.

 10. Układanie Chodnika MCB9.

 11. Rozbiórka ul Grabowskiej.

 12. Warstwa ścieralna ul Leśna.

 13. Warstwa WMS.

Roboty mostowe:

 1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu.

 2. Wykonanie podparcia pod belki T, szalowanie ścianki zaplecznej P1, betonowanie ścianki zaplecznej P1, szalowanie ścianki zaplecznej P2, montaż belek T, deskowanie poprzecznic – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków WD-12.

 5. Szalowanie wnęk dylatacyjnych, szalowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki zaplecznej P5, zasypka przyczółka, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, wykonanie warstwy wzmacniającej z chudego betonu pod płytę przejściową P5, zbrojenie płyty P5.– WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy WD-15

 8. WE-16 – wykonanie izolacji z papy w obrębie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych.

 9. Montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych WD-17.

 10. Pielęgnacja betonu, przygotowanie do sprężania płyty, wykonanie izolacji na płycie, sprężanie obiektu WD-18.

 11. Zasypka muru oporowego, montaż muru oporowego, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2, wykonanie zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych murów oporowych S2 i S3 PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa kanału technologicznego – S11.

8 194 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *