Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Układanie chodnika MCB9, rondo prawe.

 5. Odwodnienie placu budowy – S11.

 6. Stabilizacja C3/4 ul Grabowska.

 7. Warstwa WMS km 404+970-405+120L.

 8. Podbudowa 0/31,5 MCD4/4, MCD1.

 9. Warstwa ścieralna MCD10+200-1+000, MCD3/2, MCD4/2, MCD4/3.

 10. Nasyp – WE-10

 11. Podbudowa AC22P AC16P, MCBE 0+220-0+260.

 12. Warstwa wiążąca 400+820-401+200P, 401+000-401+200L.

 13. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie TOR – S11.

Roboty mostowe:

 1. Rozbiórka rusztowań i deskowań płyty ustroju, pielęgnacja betonu, przygotowanie betonu pod izolację z papy, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu pod kapy chodnikowe – PEd-9.

 2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków, montaż rury osłonowej kabla – WD-12.

 5. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, zbrojenie płyty przejściowej P5, szalowanie płyty, montaż dylatacji, izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pod kapami, betonowanie płyt przejściowych i wnęk dylatacyjnych WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego WD-15

 8. Montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż kolektora odwodnieniowego – WE-16

 9. Zbrojenie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu twardolanego, betonowanie kap chodnikowych, pielęgnacja betonu WD-17.

 10. Iniekcja kanałów kablowych, rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego WD-18.

 11. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Przebudowa urządzeń teletechnicznych – Rejon Strugi.

 3. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 4. Kanalizacja deszczowa – S11.

 5. Budowa kanału technologicznego – S11.

 6. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

7 957 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *