Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Wykonywanie nasypu – WE-10 i WE-16.

 5. Odwodnienie placu budowy – S11.

 6. Stabilizacja C3/4 – 412+300-412+612,68 P, 406+970-407+050 L+P.

 7. Kopanie i profilowanie rowu – MCD1.

 8. Roboty brukarskie – wykonanie pierścienia Rondo lewe.

 9. Warstwa ścieralna – MCD4/4.

 10. Warstwa wiążąca MCD6.

 11. Prace porządkowe, zabezpieczenia placu budowy, uzupełnianie oznakowania, utrzymanie – S11.

Roboty mostowe:

 1. Profilowanie stożków, przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, wykonanie izolacji z papy – PEd-9.

 2. Deskowanie poprzecznic i wsporników, zbrojenie płyty ustroju – WE-10.

 3. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej– PP-11

 4. Obrukowanie stożków, montaż schodów skarpowych – WD-12.

 5. Montaż krawężników kamiennych, przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy WD-13.

 6. Przygotowanie powierzchni płyty dennej pod izolację z papy termozgrzewalnej PP-14.

 7. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i malowanie, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż krawężników kamiennych WD-15

 8. Zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie do betonowania – WE-16

 9. Rozbiórka rusztowań i deskowań ustroju nośnego, szalowanie ścianek zaplecznych, WD-18.

 10. Zasypka muru oporowego, montaż mury oporowego, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja z papy PP2 PEg-22.

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 5. Zabezpieczenie wykopów ustawianie znaków informacyjnych, uzupełnienie oznakowanie, prace porządkowe – S11.

7 863 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *