Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Kopanie i profilowanie – MCD1, MCD4/4.

 6. Krawężnik – MCB5, MCB6, MCD1.

 7. Warstwa wiążąca AC16 – MCB5,

 8. Podbudowa 0/31,5 – MCD1, MCDE, MCD4/4.

 9. Chodnik i zabudowa wpustów ul. Leśna

 10. Układanie SMA – MCB4, 405+350-406+170P, MCD1, WA4, MCDH.

 11. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

 2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

 3. Pielęgnacja betonu, rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej – WE-10.

 4. Izolacja z papy na płycie dennej– PP-11

 5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych WD-13.

 6. Izolacja z papy na płycie dennej PP-14.

 7. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap WD-15

 8. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków – WE-16.

 9. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego – WD-17.

 10. Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy, zbrojenie płyt przejściowych, szalowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenia antykorozyjne, izolacja z papy na płycie ustroju WD-18.

 11. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu P2, kierunek Poznań – ME-19.

 12. Zbrojenie fundamentów – ME-20.

 13. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod przepust, przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

 14. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod przepust, przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych – P6

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

57 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *