Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Zabudowa wpustów, układanie krawężnika – MCB5.

 6. Podbudowa 0/31,5 –MCDE, MCD4/4.

 7. Ułożenie C1,5/2 – MCDE.

 8. Wykonanie pobocza – 407+800-411+000 L i P.

 9. Rozbiórka dróg technicznych – S11.

 10. Wykop rowu – Parking Strugi

 11. Korytko ściekowe – MCD4/4 3+007,82-3+117,55.

 12. Wykop rowu – WD-13(MCB5), MCD2 0+200-0+400, 401+770-401+850P, 407+200-407+300L.

Roboty mostowe:

 1. Wykonanie wykopu pod obiekt, rozebranie warstw konstrukcyjnych drogi, odwodnienie – PP-7a.

 2. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych – PEd-9.

 3. Rozszalowanie płyty, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, zasypka przyczółka P1 – WE-10.

 4. Montaż odwodnienia liniowego, przygotowanie do wykonania nawierzchni i ścian oporowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

 5. Montaż krawężników kamiennych, montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych WD-13.

 6. Montaż krawężników kamiennych oraz desek gzymsowych, zbrojenie kap WD-15

 7. Profilowanie stożków, obrukowanie stożków – WE-16.

 8. Szalowanie gzymsu muru oporowego montaż desek gzymsowych, zbrojenie gzymsu i muru oporowego, betonowanie gzymsu muru oporowego P3 – WD-17.

 9. Montaż krawężników kamiennych WD-18.

 10. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

 11. Zbrojenie i szalowanie fundamentów – ME-20.

 12. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu – P1

 13. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych – P6

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

7 480 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *