Roboty drogowe:

 1. Profilowanie skarp i nasypów – S11

 2. Humusowanie skarp i pasa rozdziału – S11.

 3. Umocnienie skarp, rowów – S11.

 4. Odwodnienie placu budowy – S11.

 5. Roboty brukarskie – ściek modułowy PEg-22, chodnik MCB3 MCB8, zabudowa wpustów, pierścienie na rondach.

Roboty mostowe:

 1. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych – PEd-9.

 2. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację z papy, szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie podpory P2, montaż odwodnienia – WE-10.

 3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-11

 4. Montaż desek gzymsowych, profilowanie stożków, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kapy chodnikowych na skrzydłach WD-13.

 5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – PP-14

 6. Profilowanie stożków, betonowanie podwalin stożka – WD-17.

 7. Montaż krawężników kamiennych i desek gzymsowych, montaż odwodnienia obiektu WD-18.

 8. Zbrojenie fundamentu, szalowanie i betonowanie fundamentu, szalowanie skrzydeł – ME-19.

 9. Zbrojenie i szalowanie fundamentów betonowanie fundamentu P1 – ME-20.

 10. Przygotowanie do próbnego montażu przepustu– P1

 11. Przygotowanie do próbnego obciążenia posadowienia przepustu i ścian oporowych, zbrojenie płyty dennej przepustu kierunek Poznań, betonowanie płyty dennej kierunek Katowice, zbrojenie płyty dennej droga. – P6

Roboty branżowe:

 1. Odwodnienie i drenaż, umocnienie i profilowanie rowów S-11.

 2. Oświetlenie drogowe węzeł Pruślin i Ostrów ul. Grabowska – S11.

 3. Kanalizacja deszczowa – S11.

 4. Budowa kanału technologicznego – S11.

 5. Montaż ogrodzenia drogowego sek 1,2

 6. Wbijanie barier sek 1.

7 279 odwiedzin od dnia publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *